Privacyverklaring

Privacy statement

Body Vitalisatie Nederland doet rechtstreeks zaken met haar cursisten. Het contact dat je als (potentiële) cursist met Body Vitalisatie Nederland hebt, verloopt voornamelijk per telefoon, per post of via internet.

Bescherming persoongegevens

Body Vitalisatie Nederland respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar cursisten. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houdt Body Vitalisatie Nederland zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Gebruik van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door Body Vitalisatie Nederland gebruikt om je gericht te informeren over onze opleidingen of daarmee samenhangende producten die voor jou interessant kunnen zijn. Stel je geen prijs (meer) op deze informatie, dan kun je dat schriftelijk kenbaar maken via info@bodyvitalisatie.nl. Betreft het informatie per e-mail, dan kun je de desbetreffende e-mail terugsturen met als onderwerp 'uitschrijven'. Als er daarnaast nog een andere mogelijkheid is, zal dit in de disclaimer van de e-mail worden opgenomen.